Uddannelsespolitisk visionsoplæg 2025

LO’s og FTF’s respektive politiske ledelser har vedtaget et uddannelsespolitisk visionsoplæg som et resultat af de to organisationers uddannelsespolitiske samarbejde. I efteråret 2015 besluttede LO og FTF’s kongresser at iværksætte en proces, der i løbet af 2016-17 skal afklare, om der er basis for at fusionere de to hovedorganisationer til en ny hovedorganisation. Som en…