Forslag til regler om samarbejde og grænsestridigheder i ny hovedorganisation

Den politiske LO-FTF-styregruppe for 2020-projektet har vedtaget et oplæg om løsning af grænseproblemer mellem en ny hovedorganisations medlemsorganisationer. I håndteringen af grænsekonflikter i en ny hovedorganisation er det afgørende, hvem der har overenskomsten. Desuden skal de ses på en række andre forhold, bl.a. medlemmernes uddannelsesbaggrund. Grænseaftaler skal bl.a. afklare følgerne af ændringer på arbejdsgiversiden, herunder…

Oplæg til lokal struktur og hovedorganisationens opgaveløsning lokalt

Den politiske LO-FTF-styregruppe for 2020-projektet har vedtaget et oplæg om arbejdsopgaver og struktur for en kommende hovedorganisations lokale og regionale arbejde. I den proces er der opnået enighed om formålet med og principperne for en ny hovedorganisation. I en ny hovedorganisations første kongresperiode fortsætter LO’s sektioner og FTF’s regioner, men den enkelte organisation kan vælge…