LO og FTF har nikket til sidste dokumentforslag til grundlag for en eventuel ny hovedorganisation

Efter to års arbejde har LO og FTF den 11. december nikket til det sidste materiale, hvilket betyder, der foreligger en dokumentsamling med politisk grundlag, struktur, vedtægter og økonomi. Dette materiale skal nu drøftes i de respektive forbund og organisationer, således der i LO’s Hovedbestyrelse og i FTF’s Forretningsudvalg den 9. februar 2018 kan træffes…

Forslag til regler om samarbejde og grænsestridigheder i ny hovedorganisation

Den politiske LO-FTF-styregruppe for 2020-projektet har vedtaget et oplæg om løsning af grænseproblemer mellem en ny hovedorganisations medlemsorganisationer. I håndteringen af grænsekonflikter i en ny hovedorganisation er det afgørende, hvem der har overenskomsten. Desuden skal de ses på en række andre forhold, bl.a. medlemmernes uddannelsesbaggrund. Grænseaftaler skal bl.a. afklare følgerne af ændringer på arbejdsgiversiden, herunder…

Oplæg til lokal struktur og hovedorganisationens opgaveløsning lokalt

Den politiske LO-FTF-styregruppe for 2020-projektet har vedtaget et oplæg om arbejdsopgaver og struktur for en kommende hovedorganisations lokale og regionale arbejde. I den proces er der opnået enighed om formålet med og principperne for en ny hovedorganisation. I en ny hovedorganisations første kongresperiode fortsætter LO’s sektioner og FTF’s regioner, men den enkelte organisation kan vælge…

Uddannelsespolitisk visionsoplæg 2025

LO’s og FTF’s respektive politiske ledelser har vedtaget et uddannelsespolitisk visionsoplæg som et resultat af de to organisationers uddannelsespolitiske samarbejde. I efteråret 2015 besluttede LO og FTF’s kongresser at iværksætte en proces, der i løbet af 2016-17 skal afklare, om der er basis for at fusionere de to hovedorganisationer til en ny hovedorganisation. Som en…

Udkast til politisk grundlag for mulig ny hovedorganisation

  Styregruppen for samarbejdet mellem LO og FTF har udarbejdet et udkast til et politisk grundlag, der skal indgå i beslutningen om en ny, fælles hovedorganisation. Udkastet vil indgå i det samlede forslag, som styregruppen skal tage stilling til på et senere tidspunkt. Udkastet er bygget op af et formål, et sæt fælles værdier og…